Решење

Стамбена површина

Опрема за гашење пожара, расвета, домаћинство

Јавне зграде, школе, пословни простори

Опрема за гашење пожара, клима уређај инвертер

Индустријска и рударска, луке, градилишта

Машине за дробљење камена, транспортне траке, пил

Производња бродова и аутомобила

Роботско заваривање, електрично заваривање, ковање

Текстил

Претворба фреквенције, исправљач бројача струје

Металургија

Претворба фреквенције, исправљач бројача струје

Нова енергија

Производња фотонапонске енергије, енергија ветра ген

Раил

Метро, ​​лака железница, трамвај, електрични воз